Katalog

Novinky

news-podvodne-sperky.jpg

Test stříbrných šperků: ani jeden nebyl pravý, některé byly nebezpečné

Dobrý den, jsme rádi, že jste navštívili naše webowé stránky

Jestli chcte být informováni o novinkách na našem webu klikněte zde

Pejsek

Podívejte se na nové originální šperky vyrobené podle Vašeho přání

news-ohnivy-opal-z-mexika.jpg
  • kámen je broušený v naší firmě

O kamenech

V dalších sekcích najdete:

Achát

Achát je vrstevnatá odrůda chalcedonu. Říká se mu také měsíční kámen. Existuje mnoho různých forem, většinou jsou různobarevné nebo pruhované. Tento léčivý kámen je již od starověku pokládán za symbol tělesné síly a zdatnosti. Z achátu se vyrábějí šperky a ozdoby, dále se achát používá pro…
více info >>

Akvamarín

Akvamarín je odrůdaou berylu, vyskytující se nejčastěji ve světle až zelenomodré barvě, vzácně je k vidění ve žlutém zbarvení. Znám je akvamarín zvláště jako kámen štěstí a dobré pohody. Využívá se také jako levnější varianta smaragdu. Nejvýznamnějším nalezištěm z posledních let je Pákistán a…
více info >>

Alabastr

Jemně zrnitá odrůda sádrovce, pocházející z řeckého gypsos (= sádra). Můžeme se setkat až se 70ti různými tvary tohoto krystalu s rozmanitým zabarvením přes bezbarvé, žluté až po hnědé či namodralé barvy.
více info >>

Almandin

Tento krychlový nerost je nejčastěji využívaným granátem ve šperkařství, hlavně díky svému oranžočervenému až červenému zbarvení s typicky tmavým tónem. Jeho vzorec je Fe2+3Al2[SiO4]3. Mezi stěžejní naleziště tohoto křemičitanu patří Tanzánie, Indie či Madagaskar.
více info >>

Ametyst

Nejžádanější a nejkrásnější odrůdou křemene je právě ametyst. Tento kámen symbolizuje střídmost a umírněnost, dopomáhá k duševnímu klidu a znám je hlavně jako kámen zamilovaných. Znali jej již staří Římané a Egypťané. Díky své purpové barvě se využívá i pro zdobení významných šperků, mezi které…
více info >>

Bazalt

Bazalt (=čedič) je nejrozšířenější magmatická hornina na zemském povrchu a patrně i na dalších tělesech sluneční soustavy. Typický je svou tmavě šedou až černou barvou, místy s hnědým či červeným nádechem. Tento čedič můžeme dále dělit na dvě velké základní skupiny, lišící se složením a výskytem:…
více info >>

Barit

Kosočtverečný nerost, síran barnatý. Název pochází z řeckého barys - těžký, u nás znám také jako těživec. Název tedy získal díky své hustotě a váze, je mnohem těžší než ostatní minerály a proto je snadno rozeznatelný. Vyskytuje se v bohaté barevné škále - od bílé, žluté, červené až po hnědou.
více info >>

Briliant

Fasetový brus, na brusu musí být rozložení faset takové aby došlo k co největší brilanci, hře barev. Fasety spodku drahokamu i vršku drahokamu musí být zpracovány pod takovými úhly aby do brusu vstupuvalo a vystupovalo světlo a tím vytvářelo tu správnou brilanci (hru světel).
více info >>

Brus

Ve zlatnictví, kamenářství a gemologii. Drahý kámen broušený do určitého brusu podle brusičských pravidel. Má kulatý obrys, který se skládá z koruny a pavilonu. Brus je založen na optických výpočtech a je zaměřen na maximální krásu kamene. Kvalitu brusu sledujeme porovnáním kamene s ideálními…
více info >>

Cabochon

Vypouklý zaoblený brus. Kámen, který je vybroušený dokulata s rovnou dolní plochou, která je určena k lepení, nebo ke vsazení do plochého podkladu. Cabochon neboli kabošon.
více info >>

Citrín

Žlutý krystal s nahnědlými místy, který je velmi oblíbený zvláště díky svým pozitivním vlastnostem: předává energii a teplo pohlcuje negativní energii čistí čakry, zmírňuje přecitlivělost, .... NIKDY NEPOTŘEBUJE ČISTIT! Největší naleziště se nacházejí v Rusku, Indii, Brazílii, ..
více info >>

Diamant

Krychlový nerost, chemickým složením uhlík „C“, který je nejtvrdším přírodním minerálem a třetí nejtvrdší látka vůbec. Nejoblíbenějším výbrusem při použití do šperku je briliant. Tento skvost vzniká za vysokých teplot a tlaků v zemské kůře v ultrabazických vyvřelinách. Hmotnost diamantů je…
více info >>

Dubleta

Ušlechtilá náhražka (imitace) celistvého drahého kamene, sestavená ze dvou slepených částí, znám spíše pod názvem opál drahý. Využívá se hlavně jako ozdoba. Typickou barvou dubletu je černá se šachovnicovými skvrnami.
více info >>

Emailování, smaltování

Opatřování kovového šperku, předmětu skelnou polevou lesklého charakteru. Dříve se tyto techniky využívaly hlavně ve šperkařství jako zdobící prvek, později jako povrchová úprava kovů a plechů pro ochranu před povětrnostními vlivy a korozí. Již ve starověkých zemích dálného východu bylo…
více info >>

Filigrán

Patří k nejjemněším výrobním a výzdobným technikám, ke kterým se využívá zlatých nebo stříbrných  drátků a jejich různorodým splétáním vznikají velmi jemné a zdobné šperky a kovové součásti.
více info >>

Fluorescence

Světélkování některých nerostů, vyvolané ultrafialovým zářením, které trvá po dobu ozáření nerostů a pak končí. Je to druh luminiscence, u níž dochází k emisi světla. Fluorescence je pod krátkovlnným i dlouhovlnným ultrafialovým světlem různá a v různých barvách a pod rentgenových zářením je…
více info >>

Fluorit

Krychlový nerost - fluorid vápenatý. Fluorit je rozšířený minerál, který je typický pro hydrotermální žíly a vyskytuje se spolu s barytem. Má velké uplatnění v průmyslu a je i sběratelským minerálem. Nejčastěji je fluorit světle až sytě zelený a fialový, může být i bezbarvý, bílý, žlutý, modrý,…
více info >>

Zlatá fólie

Do tenka až průsvitna vytepaný zlatý plíšek, který má vynikající odrazivost světelných a tepelných infrapaprsků.
více info >>

Gema

Rytina v drahém kameni.
více info >>

Gemologie

Nauka o drahých kamenech. Gemologie je věda, která se zabývá drahými kameny. Je to aplikovaná mineralogie. Zkoumá vznik, lokaci, vlastnosti a technologii zpracování přírodních materiálů, jako jsou drahokamy a polodrahokamy. Jde o jejich identifikaci a rozlišení.
více info >>

Glyptika

Umělecké rytí (řezba) do drahých kamenů. Tato technika řezání a rytí drahých kamenů i skla je užívána již od starověku. Byla používána k výrobě šperků a pečetidel. Toto umění vyžaduje nesmírnou trpělivost, léta průpravy, hluboké znalosti a velkou představivost a preciznost.
více info >>

Granát

Řada krychlových nerostů, křemičitanů. Granáty tvoří skupinu minerálů. Mezi nejznámější patří almandin, spessartin, pyrop, grosulár a andradit. Pyrop je vyznačující červenou barvou. Almadin je podobný pyropu, ale má fialový odstín. Pyrop daruje životní energii, probouzí aktivitu a podporuje…
více info >>

Pyrop

Pyrop (Werner, 1803), chemický vzorec M3Al2[SiO4]3 (křemičitan hořečnato-hlinitý), je krychlový minerál ze skupiny granátu. Název pochází z řeckého pyropos – podobný ohni a odkazuje na barvu nerostu. Pyropy z nalezišť v Čechách se nazývají české granáty. Ze všech pyropů jsou nejvíce ceněné…
více info >>

Grosulár

Vápenato – hlinitý granát Ca3Al2[SiO4]3. Je to krychlový minerál, křemičitan vápníku a hliníku. Vyskytuje se v krystalech a je zrnitý. Bývá zelený až červený, ale může být i žlutý, růžový a hnědý. Nejčastější naleziště jsou v karbonátových horninách se žulami. Název pochází z latinského názvu…
více info >>

Hadec

Serpentinit nebo hadec je druh metamorfované horniny, vzniká metamorfózou peridotitu. Skládá se ze serpentinu, magnetitu, granátu, pyroxenu a amfibolu. Má tmavězelenou, zelenou, nebo černou barvu. Chemickým složením se serpentinity řadí k ultrabazickým horninám.
více info >>

Hematit

Hematit Fe2O3 je klencový minerál. Název pochází z řeckého původu a vystihuje barvu minerálu. Dříve byl nazýván krevel. Je magmatického, hydrotermálního, metamorfního a sedimentárního původu. Hematit je složený z oválných útvarů o velikostech hrachu až máku.
více info >>

Hyacint

Drahokamová odrůda zirkonu. Bývá oranžový až červený. Název pochází z arabského tvaru zar gun – zlatá barva. Tento kámen dodává optimismus, tlumí přebytek energie, hněvu a výbušnosti. Podporuje sebejistotu a vytrvalost. Dokáže léčit astma a onemocnění horních dýchacích cest a povzbuzuje látkovou…
více info >>

Chalcedon

Chalcedon SiO2 je klencový minerál. Skrytě krystalická odrůda křemene s vláknitou strukturou a ledvinovým povrchem, ceněný jako drahý kámen. Většinou se tvoří v dutinách hornin různého druhu, ale většinou v chladnoucím magmatu, kde vzniká jako sraženina silikátových roztoků. Název vznikl ze…
více info >>

Chryzolit

Drahokamová odrůda olivínu, kosočtverečného nerostu, křemičitanu železa a hořčíku. Chryzolit má zelenou olivovou barvu. Jméno pochází z řeckých slov chrysos a lithos – zlato a kámen. Chryzolit vzniká krystalizací magmatu s nízkým obsahem křemíku. Je to horninotvorný minerál ultrabazických a…
více info >>

Index lomu

Index lomu (značí se n nebo N) je bezrozměrná fyzikální veličina popisující šíření světla a všeobecně elektromagnetického záření v látkách drahokamech, minerálech. V nejjednodušším případě lze index lomu považovat za konstantu, vztahující se k celému rozsahu viditelného světla.
více info >>

Inkluze

Uzavřeniny v minerálech. Původní barva minerálu je často překryta barvou pigmentu. Pigment tvoří heterogenní inkluze v minerálu, nejčastěji jsou to velmi jemné částice hematitu nebo chloritu. Rozlišujeme nerosty barevné, bezbarvé a zbarvené.
více info >>

Intaglie

Druh gemy, rytina vyhloubená do drahého kamene ( s negativním reliéfem). Intaglie je destička – kamenná, skleněná nebo kostěná, s rytým nebo řezaným motivem. K intaglii je nejčastěji používám neprůhledný nerost – drahý kámen. Intaglie je nejčastěji oválný medailón nebo pečetní prsten.
více info >>

Jantar

Organický nerost, fosilní pryskyřice jehličnatých stromů. Jantar je formou uhlíkatého minerálu. Je to mineralizovaná pryskyřice třetihorních jehličnanů stará kolem 50 miliónů let. Barva jantaru je nejčastěji zlatavě žlutá, ale může být i průhledný, červený, kávový a bílý. Jantar je tvrdý, lehký a…
více info >>

Jaspis

Neprůsvitná odrůda chalcedonu – směs s mikrokristalickým křemenem a nerostnými barvivy, drahý kámen. Jaspis se vyskytuje v několika barevných variantách – červený, zelený, žlutý a hnědý. Hlavní složkou jaspisu je oxid křemičitý s přimíšeninami křemene a opálu. Má význam ve šperkařství a také v…
více info >>

Kalcit

Klencový nerost, uhličitan vápenatý, který vzniká pomocí krystalizace z magmatu a dalších chemických reakcí a v neposlední řadě díky činnosti organizmů. Nejznámnější odrůdy: stronciokalcit plumbokalcit islandský vápenec Kalcit patří mezi nejpočetnější minerály na Zemi. Nejhojněji se…
více info >>

Kamej

Jemná plastika s pozitivním reliéfem, založena na barevných vrstvách kamene. Vyrábí se broušením nebo vyrýváním do polodrahokamu, skla, mušlí nebo gagátu (vzácné černé uhlí). Tyto skvostné plastiky se využívají jako ozdobný šperk, kdy se kamej zasadí do zlatého rámečku a jako celek působí velmi…
více info >>

Karneol

Oranžovočervená odrůda chalcedonu, se kterou byste se setkali při bližším zkoumání magmatických a sedimentárních hornin, protože se v nich vyskytuje jako výplň dutin. Karneol má vedle ozdobného i léčebné využití, kdy napomáhá při všech nemocech spojených s krví, předchází kožním onemocněním a v…
více info >>

Karneolonyx

Jeden z pěti základních typů achátu, které se rozčleňují podle barvy. Dalšími typy je modrošedý základní achát, sardonyx se skořicově hnědým zabarvením, černý onyx a mechový achát, na kterém se můžou vyskytovat keříčkovité obrazce. Pokud byste si chtěli najít i vy svůj achát, vyražte směrem k…
více info >>

Kašolong

Křídově bílá, matná odrůda chalcedonu a opálu, vyskytující se v podobě křehké kůry a málo mocné vrstvy na chalcedonu. Název vznikl pomocí spojení slov potok (chaš) a kámen (cholong) z kalmycké řeči. (Kalmycko je republika Ruské Federace). V České republice se vyskytuje v okrese Jablonec nad…
více info >>

Korund

Šesterečný minerál, jehož název vznikl pravděpodobně již ve Staré Indii ze slova kuruvinda - rubín. Vzniká tam, kde je vysoká koncentrace hliníku a naopak nízká křemíku. Známé odrůdy: rubín safír smirek leukosafír Jeho využití je zásadní nejen ve šperkařství, ale také, díky své tvrdosti…
více info >>

Kovotepectví

Obor vyrábějící ozdoby z plechu zhotoveného tepáním. Tato technika již byla prováděna v předvelkomoravské době. Kov se tepe hranatými i oblými kladívky na různých podložkách. Této techniky se využívá při rekonstrukci památek a vzácných chátrajících objektů, hodnotnou podobu může dopřát i…
více info >>

Krevel

Hematit chemický vzorec Fe2O3 (oxid železitý), klencový minerál, který je významnou složkou sedimentárních železných rud.  Název hematit je řeckého původu, haĩma - αιματoεις (krev) a vystihuje barvu minerálu. Starší český název je krevel. V čistém stavu obsahuje až 70 % železa. V mletém nebo…
více info >>

Křemen

Křemen je obecně známý minerál s chemickým vzorcem SiO2, hojně se vyskytující v litosféře, kde tvoří jeden z nejdůležitějších prvků. Na druhou stranu je křemen nejobyčejnějším nerostem v zemské kůře. Křemen je běžnou součástí žuly, pískovce a mnoha dalších hornin. Známé odrůdy: hvězdovec …
více info >>

Křišťál

Bezbarvá a průhledná (čirá) drahokamová odrůda šesterečného krystalového křemene. Znám je také Křišťál jako "Kámen kamenů", který působí jako tzv. katalyzátor, který v nás urychluje a podporuje výměnu energií, povzbuzuje psychiku, tlumí bolesti zad a zubů a celkově působí velmi kladně na zdraví.…
více info >>

Lití, odlévání

Tato výroba šperků se provádí metodou ztraceného vosku nebo odléváním do formy ze sépiové hmoty či z písku. Jedná se o sériovou metodu výroby všech druhů šperků, která slouží k odlévání buď celého šperku nebo jeho polotovaru, který je připraven k dalšímu zdobení.
více info >>

Luminiscence

Takto nazýváme světélkování v důsledku přeměny různých druhů energí v energii světelnou. Je to samovolné záření pevných nebo kapalných látek. Nejznámnější druhy: fotoluminiscence elektroluminiscence katodoluminiscence radioluminiscence Toto záření se využívá v lékařství, v chemii či v…
více info >>

Magnetit

Krychlový nerost, kysličník železa. V Čechách znám pod názvem magnetovec a jak už z názvu napovídá, je to nerost, který má magnetické vlastnosti. Výskyt magnetitu byl prokázán a potvrzen i v meteoritech pocházejících z Marsu. Zásadními nalezišti je ruské město Magnitogorsk a ve Švédsku v okolí…
více info >>

Mastek

Jednoklonný nerost, zásaditý křemičitan hořečnatý, velmi měkký nerost, který má rozmanité složení. Znám zvláště jako "zázračný kámen", díky svým pozoruhodným vlastnostem, které lze využít všestranně ve stavebnictví. Je žáruvzdorný a dokáže naakumulovat velké množství tepla, tyto vlastnosti se…
více info >>

Melafyr

Je vyvřelá hornina, efuzivní. Podle mineralogického i chemického složení je shodná s diabasy a čediči živce. Patří do této skupiny horniny období permokarbonu nebo druhohor.
více info >>

Melafyrový mandlovec

Mandlovcovitá stavba, mandle jsou vyplněny převážně většinou křemenem nebo jeho odrůdami. Mohou být také potaženy zeleným delezitem. Barva mandlovců odpovídá barvě melafyrů.
více info >>

Mugle

Mugle neboli kabošony. Tvoří ojedinělou kolekci kamenů z ručně tvarovaného skla, díky využívání tradičních technik. Toto zpracování se využívá k imitaci rubínu, safíru či ametystu.
více info >>

Muglovaná destička

Destička drahokamu s mírně zaobleonou vrchní plochu.
více info >>

Obsidián

Obsidián je přírodní sklo vulkanického původu, které vzniklo prudkým ochlazením lávy a vyznačuje se vysokým leskem a sklovitým lomem. Využívali jej již naši předkové v Mezopotámii před zhruba 9 000 lety. Z této doby také pochází nejstarší archeologický nález obsidiánu. Nejvíce využíván je…
více info >>

Onyx

Velmi podobný achátu, patří do odrůdy chalcedonu. Přírodní kameny nemají jednolitou barvu, je velmi pracné najít část bez vady, proto se onyxy vyrábí namáčením do roztoku z cukru a následně se zahřívají a dojde k tomu, že zrníčka cukru zuhelnatí. Onyxy se využívá zvláště jako ozdobné šperky.
více info >>

Opál

Opál je minerál, který je považován za drahokam. Jedná se o sloučeninu křemene s vodou (SiO2·nH2O), která je zastoupena nejčastěji mezi jedním až třemi hmotnostními procenty, ale v některých případech může dosahovat až 20 %. Vyskytuje se mnoho odrůd jako např. drahý opál, ohnivý opál, dřevitý…
více info >>

Paleogén

Paleogén neboli Starší třetihory = počátek věku savců. Název vznikl v roce 1865. Paleogén Českého masívu: Podkrušnohorské pánve - starosedelské souvrství, vulkanogenní souvrství, střezovské souvrství Autochtonní paleogén - zastižen pouze ve vrtech, mocnost až 1200 metrů Jihočeské pánve -…
více info >>

Pera, péra

Vady v drahokamu, praskliny a trhliny uvnitř kamene, pojmenovaná podle vzhledu.
více info >>

Pískovec

Je zpevněná usazená hornina o velikosti 0,6 – 2mm. Pískovec vzniká stmelením zrn tmelem. Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Barevná škála pískovce je velmi rozmanitá, od žluté přes červenou až k šedé, vzácně se vyskytuje i vícebarevný.
více info >>

Prachovec

Sedimentární hornina vzniklá zpevnením prachu. Na základě složení rozdělujeme prachovec na: křemenný - obsahuje více než 90 % křemenných zrn polimyktní - prach tvořen z více jak 10 % živci, karbonáty či slídami
více info >>

Puncování

Již od počátku výroby šperků bylo potřeba zaručit ryzost a stav drahých kovů a tak vznikla nutnost použít kontrolní mechanismy. Jde o ochranu nejen spotřebitele, ale i o ochranu poctivých výrobců a prodejců před podvodnou konkurencí.
více info >>

Pyrit

Krychlový nerost, sirník dvojmocného železa. Získává se těžbou v hlubiných dolech. Využívá se nejvíce při výrobě železa, je důležitým zdrojem při získávání zlata, stříbra, mědi a dalších. Vzácně se dokonalé krystaly pyritu zpracovávají jako drahý kámen.
více info >>

Rhodolit

Nerost ze skupiny granátů, pevná směs skládající se ze složek pyropu a almandinu. Oblíbený je díky svému světle až tmavěčervenému odstínu - malinové barvě. Stěžejní naleziště jsou v Tanzánii, v Zimbabwe a na Srí Lance.
více info >>

Rohovec

Sedimentární hornina, silicit organogenního původu. Vzniká v sedimentárních horninách na dnech moří v podobě hlízy. Jeho nejčastější zbarvení je šedé a černé, vzácně je k vidění v zeleném odstínu.
více info >>

Routa

Fasetový brus , který má plošky (fasety) jen na vršku výbrusu. Spodek tvoří rovná leštěná ploška. Velmi často se pužíval ve výrobě granátových šperků.
více info >>

Rubín

Drahokamová odrůda korundu Al2O3 čevené barvy. Rubín je velmi ceněný ve šperkařství. "Kámen ochránce" - kámen nejvyšší třídy. Jeho název pochází z latinského rubeos. Oblíbený je díky svým léčivým účinkům - zastavuje krvácení, blahodárně působí na srdeční onemocnění, prodlužuje čáru života. …
více info >>

Rundista (rundišek)

Okraj nebo obvod broušeného kamene, kde se stýká vršek a spodek kamene. Slouží k uchycení kamene do šperku. Oblast kde má diamant největší průměr. Chrání před oštípáním hran a vypadnutím kamene ze šperku, zvyšuje brilianci.
více info >>

Rutil

Rutil (Werner, 1800), chemický vzorec TiO2 (oxid titaničitý), je čtverečný minerál. Je to jedna ze tří v přírodě se vyskytujících modifikací oxidu titaničitého. Název pochází z latinského rutilus – načervenalý. Odrůdy: nigrín sagenit Nejznámnějšími nalezišti je Slovensko, Rusko, Švýcarsko…
více info >>

Rytí

Technika používaná pomocí rydel k výzdobě kovových předmětů (šperků). Rozrýváním dochází k rozrušování povrchu daného tělesa, případně k odstraňování nežádoucích částí na povrchu tělesa.
více info >>

Sádrovec

Jednoklonný nerost, vodnatý síran vápenatý. Nejčastěji se vyskytuje v barvě bílé, šedé, nažloutlé, průhledné až průsvitné. Vzniká vysrážením mořské vody v mělkých zálivech. Odrůdy: Selenit Pouštní růže Alabastr Mariánské sklo Využití je široké, od medicíny, sochařství přes sklářský a…
více info >>

Safír

Drahokamová odrůda korundu Al2O3 modré barvy. Velmi ceněný ve šperkařství. Safíry se dělí na modré safíry a nemodré (fancy) safíry. Je označovaný za kámen víry a duchovní čistoty. Chrání před nehodami, úrazy a kožními onemocněními. Papež Innocent III. nařídil všem biskupům, aby nosili prsten se…
více info >>

Sardonyx

Achát, který má proužky zbarvené do červenohněda a bílá. Odrůda chalcedonu se stejnými chemickými i fyzikálními vlastnostmi. Její charakteristikou jsou výrazné, paralelně uspořádané páskovité kresby. V tenoučkých plátcích je průsvitný.
více info >>

Serpentinit

Serpentinit nebo hadec je druh metamorfované horniny, vzniká metamorfózou peridotitu. Skládá se ze serpentinu, magnetitu, granátu, pyroxenu a amfibolu.
více info >>

Slepenec

Úlomkovitá sedimentární hornina s obsahem nejméně 50% úlomků o velikosti 2mm (zpevněný šperk). Podle struktury: ortoslepence paraslepence Vyskytují se v oblastech zvětrávání a nejčastěji v náplavových oblastech řek či ledovců.
více info >>

Slídy

Řada jednoklonných křemičitanů, vynikající výtečnou štěpností. Podle odhadů tvoří slídy zhruba 5 % objemu zemské kůry. Mezi nejčastější druhy vyskytující se v přírodě patří muskovit, biotit a lepidolit. Základní rozdělení: dioktaedrické slídy trioktaedrické slídy
více info >>

Smaragd

Smaragd je jeden z nejcenějších drahokamů
více info >>

Spinel

Krychlový nerost, oxid hořčíku a železa MgAl2O4, je velmi ceněný ve šperkařství. Název Spinel pochází z latinského spina - tzn podle jeho ostrých krystalů. Vyskytuje se v mnoha barvách od bezbarvé, žluté, růžové přes modrou, hnědou a černou, v tónovaných odstínech může připomínat diamant. Je to…
více info >>

Stupňovec

Fasetový brus nazvaný podle stupňovitě uspořádaných faset, mezi tabulkou a rundistou má několik rovnoběžných řad plošek, spodek má vždy více řad než vršek.
více info >>

Svor

Krystalická břidlice složená z křemene a slídy. Přeměněná hornina tvořící se při větším tlaku a vyšší teplotě, především z jílových a písčitých usazenin. V České republice se vyskytuje běžně v horách, např. v Hrubém Jeseníku.
více info >>

Tabulka (u broušeného kamene)

Nejdůležitější a největší ploška na vršku fasetového brusu, prochází jí nejvíce světla. Tabulka = 50 – 52 % z průměrné šířky kamene.
více info >>

Topaz

Kosočtverečný nerost, křemičitan hlinitýAl2{SiO4(F,OH)2}. Topaz je nazván podle ostrova Topasos v Rudém moři. Je velmi ceněný ve šperkařství. Odrůdy: zlatý topaz modrý topaz pyknit brazilský rubín Málo využívaný nerost, spíše má funkci zdobnou.
více info >>

Vápenec

Sedimentární hornina složená z uhličitanu vápenatého. Rozdělení podle původu: organogenní vápence chemogenní vápence klasické (detrické) vápence Vápence podléhají jevu nazývajícímu se krasovění (soubor osobitých tvarů a jevů vznikajících činností povrchové a podzemní vody). V Čechách…
více info >>

Záhněda

Kouřově hnědá odrůda krystalovaného křemene, poměrně rozšířený polodrahokam využívající se nejvíce ve šperkařství. Záhněda je oblíbený kámen hlavně díky svým léčivým vlastnostem: mírní stres, působí proti bolesti hlavy, uklidňuje nervovou soustavu, napomáhá při chemoterapiích.
více info >>

Zirkon

Čtverečný nerost, křemičitan zirkoničitý (ZrSiO4) je velmi ceněný ve šperkařřství a uměle vyrobený se používá jako imitace diamantu. Odrůdy: jargon starlit hyacint V horninách je zirkon hlavním nositelem přirozené radioaktivity. Radioaktivní rozpad zirkonu lze využít při určování stáří…
více info >>

Živec

Jednoklonný nebo trojklonný nerost. Živce jsou skupinou horninotvorných minerálů z oddělení tektosilikátů. Tvoří až 60 % zemské kůry. Podle chemického složení živce dělíme na: sodno - draselné živce (alkalické) sodno - vápenaté živce (plagioklasy) draselno - barnaté živce Využívají se…
více info >>

Vltavín

Vltavíny jsou křemičitá skla, která vznikla dopadem kosmického tělesa na zem. Podobně vznikly indočínity, lybijská skla a jiné tektity. Tektit ale nevznikne při každém dopadu vesmírného tělesa na zem. Hmota tělesa musí být dostatečně velká, aby zpět do vesmíru vymrštila dostačné množství…
více info >>
 

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy


 *


 *

 *
* povinné údaje

 * (opatření proti SPAM robotům)