Katalog

Novinky

news-podvodne-sperky.jpg

Test stříbrných šperků: ani jeden nebyl pravý, některé byly nebezpečné

Dobrý den, jsme rádi, že jste navštívili naše webowé stránky

Jestli chcte být informováni o novinkách na našem webu klikněte zde

Pejsek

Podívejte se na nové originální šperky vyrobené podle Vašeho přání

news-ohnivy-opal-z-mexika.jpg
  • kámen je broušený v naší firmě

Rejstřík slov

Přehledný rejstřík slov

Achát Vrstevnatá odrůda chalcedonu
Akvamarin Odrůda berylu používá se jako drahokam
Alabastr odrůda sádrovce jemně zrnitá
Almandin krychlový nerost, křemičitan ze skupiny granátů, červený, fialový, červenohnědý. Jeho vzorec je Fe2+3Al2[SiO4]3
Ametyst Fialově zbarvená odrůda krystalového křemene, používá se jako drahokam, dekorační předměty
Bazalt bazická výlevná hornina (čedič)
Baryt kosočtverečný nerost, síran barnatý
Briliant Fasetový brus, na brusu musí být rozložení faset takové aby došlo k co největší brilanci, hře barev. Fasety spodku drahokamu i vršku drahokamu musí být zpracovány pod takovými úhly aby do brusu vstupuvalo a vystupovalo světlo a tím vytvářelo tu správnou brilanci (hru světel)
Brus Ve zlatnictví, kamenářství, gemologii drahý kámen broušený do určitého brusu podle brusičských pravidel
Cabochon vypouklý zaoblený brus
Citrín žlutě zbarvená drahokamová odrůda krystalového křemene
Čočkovev, kabošon, mugle, button vypouklý bezfacetový brus s rovnou nebo vypuoklou základnou
Diamant Krychlový nerost, chemickým složením uhlík „C“ nejvtrdší látka v přírodě
Dubleta Ušlechtilá náhražka (imitace) celistvého drahého kamene, sestavená ze dvou slepených částíí
emailování, smaltování Opattřování kovového šperku, předmětu skelnou polevou
Filigrán patří k nejjemněším výrobním a výzdobným technikám, je to ze zlatých nebo stříbrnýchh drátků, které lze různými způsoby splétat nebo letovat.
Fluorescence Světélkování některých nerostů, vyvolané ultrafialovýmzářením, které trvá po dobu ozářní nerostů a pak končí
Fluorit krychlový nerost, fluorid vápenatý
Zlatá fólie do tenka až průsvitna vytepaný zlatý plíšek
Gema rytina v drahém kameni
Gemologie nauka o drahých kamenech
Glyptika Umělecké rytí (řezba) do drahých kamenů
Granát Řada krychlových nerostů, křemičitanů
Pyrop Řada krychlových nerostů, křemičitanů - Mg3Al2[SiO4]3
Granit žula – vyvřelá hornina složená z křemene, živců a slídy
Grosulár vápenato – hlinitý granát angreštově zelené barvy Ca3Al2[SiO4]3
Hadec Serpentinit nebo hadec je druh metamorfované horniny, vzniká metamorfózou peridotitu. Skládá se ze serpentinu, magnetitu, granátu, pyroxenu a amfibolu.
Hematit
Hyacint drahokamová odrůda zirkonu oranžové barvy
Chalcedon Skrytě krystalická odrůda křemene s vláknitou strukturou a ledvinovým povrchem, ceněný jako drahý kámen
chrysopras světle zelená odrůda chalcedonu
Chrizolit Drahokamová odrůda olivínu, kosočtverečného nerostu, křemičitanu železa a hořčíku
Index lomu Index lomu (značí se n nebo N) je bezrozměrná fyzikální veličina popisující šíření světla a všeobecně elektromagnetického záření v látkách drahokamech, minerálech
Inkluze Uzavřeniny v minerálech
Intaglie druh gemy, rytina vyhloubená do drahého kamene ( s negativním reliéfem)
Jantar Organický nerost, fosilní pryskyřice jehličnatých stromů
jaspis Neprůsvitná odrůda chalcedonu – jeho směs s mikrokristalickým křemenem a nerostnými barvivy, drahý kámen
Kalcit klencový nerost, uhličitan vápenatý
Kamej Druh gemy, rytina vystupující z drahého kamene (s pozitivním reliéfem)
Karneol Červená odrůda chalcedonu
Karneolonyx Červeně a bíle proužkovaný achát
Kašélong Křídově bílá odrůda chalcedonu
Korund Klencový nerost, kysličník hlinitý Al2O3
Kovotepectví Obor vyrábějící ozdoby z plechu zhotoveného tepáním, tato technika již byla prováděna v předvelkomoravské době. Kov se tepe hranatými i oblými kladívky na různých podložkách
Krevel Hematit chemický vzorec Fe2O3 (oxid železitý), je klencový minerál.
Název hematit je řeckého původu, haĩma - αιματoεις (krev) přes latinské haema a vystihuje barvu minerálu. Starší český název je krevel.
Křemen Je obecně známý minerál s chemickým vzorcem SiO2, hojně se vyskytující v litosféře, kde tvoří jeden z nejdůležitějších prvků.
Křemen vytváří celou řadu odrůd, mezi které patří hvězdovec, čirý křišťál, růžový růženín, hnědá záhněda, chalcedon, achát, onyx, ametyst, tygří oko, železitý křemen, jaspis, žlutý citrín, černý morion a další. Křemen je běžnou součástí žuly, pískovce a mnoha dalších hornin.
Křišťál bezbarvá a průhledná (čirá) drahokamová odrůda krystalového křemene
Lití, odlévání Tato výroba šperků se provádí metodou ztraceného vosku. Jedná se o sériovou metodu výroby všech druhů šperků
Luminiscence Takto nazýváme světélkování v důsledku přeměny různých druhů energí v energii světelnou
Magnetit krychlový nerost, kysličník železa
Mastek Jednoklonný nerost, zásaditý křemičitan hořečnatý, velmi měký nerost
Melafyr je vyvřelá hornina, efuzivní. Podle mineralogického i chemického složení je shodná s diabasy a čediči živce. Patří do této skupiny horniny období permokarbonu nebo druhohor.
Melafyrový mandlovec Melafyr s obsahem mandlí či pecek v dutinách se nachází ruzné minerály Jaspisy, Acháty.....
mugle čočkovec, cabochon
muglovaná destička destičká drahokamu má mírně zaobleonou vrchní plochu
Obsidián Přírodní sklo vulkanického původu
Onyx Černě a bíle proužkovaný achát výborný na glyptiku
Opál Opál je minerál, který je považován za drahokam. Jedná se o sloučeninu křemene s vodou (SiO2·nH2O), která je zastoupena nejčastěji mezi jedním až třemi hmotnostními procenty, ale v některých případech může dosahovat až 20 %. Vyskytuje se mnoho odrůd jako např. drahý opál, ohnivý opál, dřevitý opál, či keříčkovitý opál
paleogén Starší třetihory
Pera, péra vady v drahokamu, praskliny a trhliny uvnitř kamene
Pískovec Je zpevněná usazená hornina o velikosti 0,6 – 2mm
Prachovec Sedimentární hornina vzniklá zpevnením prachu
Puncování Již od počátku výroby šperků bylo potřeba zaručit ryzost a stav drahých kovů a tak vznikla nutnost použít kontrolní mechanismy. Jde o ochranu nejen spotřebitele, ale i o ochranu poctivých výrobců a prodejců před podvodnou konkurencí
Pyrit Krychlový nerost, sirník dvojmocného železa
Pyrop Odrůda granátu, Mg3Al2[SiO4]3
Rhodolit Nerost ze skupiny granátů, má růžově červenou barvu velmi podobný pyropu
Rohovec sedimentární honina, silicit organogenního původu
Routa Fasetový brus , který má plošky (fasety) jen na vršku výbrusu. Spodek tvoří rovná leštěná ploška. Velmi často se pužíval ve výrobě granátových šperků
Rubín Drahokamová odrůda korundu Al2O3 čevené barvy. Velmi ceněný ve šperkařství
Rundista (rundišek) Okraj nebo obvod broušeného kamene kde se stýká vršek a spodek kamene. Slouží k uchycení kamene do šperku
Rutil Rutil (Werner, 1800), chemický vzorec TiO2 (oxid titaničitý), je čtverečný minerál. Je to jedna ze tří v přírodě se vyskytujících modifikací oxidu titaničitého. Název pochází z latinského rutilus – načervenalý
Rytí Technika používaná pomocí rydel k výzdobě kovových předmětů (šperků)
Sádrovec Jednoklonný nerost, vodnatý síran vápenatý
Safír Drahokamová odrůda korundu Al2O3 modré barvy. Velmi ceněný ve šperkařství
Sardonyx Achát, který má proužky zbarvené do červenohněda a bíla
Serpentinit Serpentinit nebo hadec je druh metamorfované horniny, vzniká metamorfózou peridotitu. Skládá se ze serpentinu, magnetitu, granátu, pyroxenu a amfibolu.
Slepenec Úlomkovitásedimentární hornina s obsahem nejméně 50% úlomků o veliksti 2mm (zpevnéný šperk)
Slídy řada jednoklonných křemičitanů, vynikající výtečnou štěpností
Smaragd Drahokamová odrůda berylu zelené barvy a je velmi ceněný ve šperkařství
Spinel Krychlový nerost, oxid hořčíku a železa MgAl2O4, je velmi ceněný ve šperkařství
Stupňovec Fasetový brus nazvaný podle stupňovitě uspořádaných faset, mezi tabulkou a rundistou má několik rovnoběžných řad plošek, spodek má vždy více řad než vršek
Svor krystalická břidlice složená z křemene a slídy
Tabulka (u broušeného kamene) nejdůležitější a největší ploška na vršku fasetového brusu, prochází jí nejvíce světla
Tabulkovec fasetový brus, u kterého je vršek i spodek zakončen stejně velkou ploškou a vršek i spodek bývají stejně vysoké. Postranní fasety na vršku i na spodku tvoří tzv. ráfek, převážně bývá leštěný pouze vršek
Topaz Kosočtverečný nerost, křemičitan hlinitý Al2{SiO4(F,OH)2} . Nazván podle ostrova Topasos v Rudém moři. Je velmi ceněný ve šperkařství
Vápenec Sedimentární hornina složená z uhličitanu vápenatého
Záhněda Kouřově hnědá odrůda krystalovaného křemene je ceněná ve šperkařství
Zirkon Čtverečný nerost, křemičitan zirkoničitý ( ZrSiO4 ) je velmi ceněný ve šperkařství a uměle vyrobený se používá jako imitace diamantu
Živce Jednoklonné nebo trojklonné nerosty, Živce jsou skupinou horninotvorných minerálů z oddělení tektosilikátů. Tvoří až 60 % zemské kůry.

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy


 *


 *

 *
* povinné údaje

 * (opatření proti SPAM robotům)