Košík je prázdný

E-shop

Novinky

news-podvodne-sperky.jpg

Test stříbrných šperků: ani jeden nebyl pravý, některé byly nebezpečné

Dobrý den, jsme rádi, že jste navštívili naše webowé stránky

Jestli chcte být informováni o novinkách na našem webu klikněte zde

Pejsek

Podívejte se na nové originální šperky vyrobené podle Vašeho přání

news-ohnivy-opal-z-mexika.jpg
 • kámen je broušený v naší firmě

Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu

 • Pavel Ježek
 • Vesec 75
 • 51 101 Turnov
 • IČ: 11092921
 • DIČ: CZ6708020990 (jsme plátci DPH)
 • tel.: +420604387599
 • e-mail: ,
 • e-shop: www.jaspis.cz
 • Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní podmínky

Dodání zboží

 • Jaspis.cz dodává zboží na adresu zákazníka Českou poštou na dobírku, obchodními nebo normálním balíkem dle velikosti a charakteru objednaného zboží. Výše poštovného a balného u objednávky činí při objednávce prostřednictvím internetového obchodu 130 Kč, při objednání s platbou převodem 90 Kč. Poštovné je účtováno za celou (více druhů zboží) objednávku, při objednání těžšího zboží může být částka standarního poštovného dle váhy navýšena.
 • Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Pokud to povaha zboží vyžaduje zasíláme zboží křehce. Použité ochranné obaly nemusí korespondovat obsahu. Každý ochranný obal je opatřen názvem dodavatele Jaspis.cz
 • Poštovné na Slovensko je cca 7€ (170 Kč). Toto stardatní poštovné může být dle váhy navýšeno. Na Slovensko nezasíláme na dobírku.

Dodací lhůty

Nabízené zboží je částečně ve skladu Jaspis.cz k dodání běžně do 1-7 pracovních dnů, případně je termín dodání uveden na webu www.Jaspis.cz . Tým Jaspis.cz se snaží zboží distribuovat v co možná nejkratších dodacích lhůtách. Nejběžnější dodací lhůta je 2-5 dny od objednání zboží, někdy zasíláme zboží i ten samý den.

Pokud není možné zboží dodat do 1-7 pracovních dnů, oznámí Jaspis.cz kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů jiný termín dodání zboží.

V případě dodání zboží přepravcem se lhůta prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné na zabalení a dopravu zboží k zákazníkovi.

Obchodní podmínky

 • Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej zboží nabízeného na internetovém obchodu Jaspis.cz
 • Ceny objednaného zboží jsou konečné, včetně DPH a jsou platné do doby zaslání zboží zákazníkovi
 • Prodávající - Jaspis.cz se zavazuje řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaného zboží, o způsobu použití a údržby. Je-li to potřebné s ohledem na povahu zboží zajišťuje prodávající - Jaspis.cz potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k dodanému zboží nebo v popisu u konkrétního nabízeného zboží. Návod se nepřikládá v případě popisu zboží je na stránkách www.jaspis.cz
 • Prodávající - Jaspis.cz si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že objednané zboží není dostupné skladem, zákazník nemá zájem provést požadovanou platbu předem na účet prodejce, údaje vyplněné zákazníkem jsou nepravdivé či neúplné, osobní údaje vyplněné zákazníkem v objednávce jsou zpochybnitelné a vykazují známky zneužití systému prodejce, zákazník o závazně objednané zboží projeví nezájem.
 • Prodávající - Jaspis.cz si vyhrazuje právo zamezit přístup zobrazení internetového obchodu zákazníkům, kteří závažným způsobem porušili obchodní podmínky Jaspis.cz či svým jednáním způsobili prodejci prokazatelnou škodu nebo prokazatelně zneužívají programových funkcí internetového obchodu nebo emailových adres prodejce.
 • Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí přesně odpovídat skutečnosti. (barva, stíny fotografií atd.)

Objednávka zboží

Objednat zboží lze prostřednictvím internetového obchodu, popř. mailem, písemně nebo telefonicky.

Objednávka je pro obě strany závazná. Zákazník může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení do svého profilu. Jaspis.cz může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, neboť výrobce přestal objednané zboží dodávat. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Jaspis.cz zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění (kupující s prodávajícím vždy dojedná dodatečné podmínky plnění).

Jaspis.cz si vyhrazuje u všeho zboží (jelikož se jedná o přírodniny a unikátní kusy, které mají určité drobné odlišnosti) částečnou možnou variantnost barevného odstínu a odchylek v rozměrech a váze zboží. Fotografie na webu jsou uvedeny jako orientační. Jaspis.cz zasílá objednané zboží vždy co nejvíce podobné ilustrované fotografii a se zachováním veškerých parametrů v popisu zboží.

Platební podmínky

Zaplatit zboží lze:

 • na dobírku při převzetí od přepravce (Česká pošta s.p.)
 • hotově při osobním odběru v naší galerii nebo po domluvě na jiném místě
 • bezhotovostně na účet Jaspis.cz předem na základě platebních informací zasílaným v potvrzovacím emailu u objednávky.

Splátkový prodej Jaspis.cz neumožňuje.

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím e-shopu Jaspis.cz. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu dle § 53 odst. 6 a 7 Občanského zákoníku v platném znění 367/2000 Sb. a to do 14 dnů od převzetí. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího na , doručit zboží (obyčejným nikoliv dobírkovým balíkem) na vlastní náklady prostřednictvím České pošty na adresu prodávajícího a to ve lhůtě 14dnů od převzetí zboží. V případě, že tato lhůta nebude dodržena nelze již od smlouvy odstoupit. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů, faktur, dodacích listů a návodů.

Cena za vrácené zboží bude poukázána kupujícímu po odečtení nákladů na poštovné a balné. Peníze budou vráceny na běžný účet kupujícího vedeného v České republice bez poplatku. Prodávající je oprávněn dle § 415 Občanského zákoníku odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost vrácené částky je stanovena na 30 dnů od doručení zboží na adresu prodávajícího. Při navrácení exotického raritního zboží si ve výjimečných případech Jaspis.cz vyhrazuje odečtení storno poplatku ve výši maximálně 30% z celkové ceny fakturovaného zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • je-li spotřebitelem fyzická nebo právnícká osoba (podnikatel) uvádějící své IČ popř. DIČ, 14-ti denní ochranná lhůta pro vrácení prostředků bez udání důvodu se na tyto případy nevztahuje a veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se v těchto obchodních případech řeší dle Obchodního zákoníku.

Zrušení smlouvy

V případě, že se jedná o zboží bez vady, lze od smlouvu zrušit pouze na základě dohody Jaspis.cz a zákazníka. Jaspis.cz si vyhrazuje právo odmítnout zrušení smlouvy. Podmínkou zrušení smlouvy je, že zákazník vrátí prodávajícímu zboží, které je nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním obalu, jedná se o zboží, které má prodávající ve svém sortimentu.

Zákazník nemůže navrhnout zrušení od smlouvy, pokud jde:

 • o zboží upravené dle jeho přání, o zboží, které podléhá rychlé zkáze
 • opotřebení nebo zastarání

Další případy odstoupení od smlouvy

V případě, že se Jaspis.cz dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani dodatečné lhůtě dohodnuté se zákazníkem, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Jaspis.cz. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění. O prodlení Prodávajícího s plněním se nejedná v případě, že zákazník řádně a včas nabídnuté plnění nepřijme nebo neposkytne Jaspis.cz potřebnou součinnost.

Stížnosti a připomínky Zákazníků

Stížnosti a připomínky Zákazníků, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Zákazníkem vyřizuje Prodávající v souladu s platnými právními předpisy. Stížnosti a připomínky může Zákazník uplatnit ve firmě Pavel Ježek, nebo v Galerii ve Vesci v Mírové pod Kozákovem, může použít e-mailovou adresu:

Pokud je obsahem stížnosti reklamace zboží, je vyřizována v souladu s platným Reklamačním řádem.

Rozhodné právo

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.

Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou, pokud se nepodaří spor takto vyřešit, bude jej rozhodovat soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění.

Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění 367/2000 Sb., je-li Zákazníkem podnikatel, řídí se vztah zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.

Ustanovení Obchodních podmínek se nevztahuje na osoby – podnikatele ve smyslu § 2 z.č. 513/1991 Sb. a § 52, odst.3 z.č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 367/2000 Sb.

Naturshop.cz je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo změn na zahraničním trhu. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.12.2008

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Provozovatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pouze a především pro usnadnění objednávek zákazníků. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.

Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě a jsou chráněny. Údaje, které provozovatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení ke svému účtu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na nebo tuto skutečnost oznámí provozovateli telefonicky.

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy


 *


 *

 *
* povinné údaje

 * (opatření proti SPAM robotům)